බිත්ති පුවත්පත

Retro Cafe Live Wallpaper v1.0 Apk [ මෙන්න Romantic Live Wallpaper එකක් නොමිලයේ ]

Cover art

හැමදාමත්වගේ ඔයාලට නියම වැඩකෑල්ලක් අරගෙන ඩිංගි මාමා අදත් ආවා....අද ගෙනාවා නියම Live Wallpaper එකක් .අපි කවුරුත් කැමතියිනේ අපේ ෆෝන් එක ලස්සනට තියාගන්න .ඉතින් ඒ වැඩේට කියාපු භාණ්ඩයක් තමයි මේකත්   ,මේකේ නම තමයි  Retro Cafe Live Wallpaper , මේක Google Play එකෙන් ගන්නගියොත් $0.47 ක් ගෙවන්න වෙනව.. එහෙනම් විස්තර ටික බලලා හිතගියොත්  පහලින්  බාගන්න , මතක් කරලා Comments එකක් දාලා යන්න එක මට ගොඩක් වටිනවා ..

Download app Retro Cafe Live Wallpaper v1.0 Full Apk latest is here
Retro city that we see out of the window cafe impregnated spirit 60s. Color solution corresponds to the time of day clock on your mobile, you will be pleased as animated objects, which we sometimes see in the background a serene young couples.
How to use:
General:Long press homescreen => Wallpaper => Live wallpaper => Retro Cafe Live Wallpaper
App Screenshot:
  Retro Cafe Live Wallpaper- screenshot thumbnail     Retro Cafe Live Wallpaper- screenshot thumbnail     Retro Cafe Live Wallpaper- screenshot thumbnail
What’s new in this version:
Requires Android 2.2 and up
Post a Comment