බිත්ති පුවත්පත

Mod කරල ගහමු

Cover art

අද මට හිතුන ඔයාලට නියම Game තුනක් ඩෙන්න ඕනෙ කියල.ගොඩ්ක් අයට තියන ප්‍රශ්නයක්නෙ Google play store එකෙන් ටිකක් ලොකු game එකක් බාන්න ගියාම Wi-Fi ඉල්ලන එක එත් ඉතින් හමෝටම Wi-Fi සම්බන්ධතා නෑනේ .ඒ අයටනම් මේ APK FILE ටික gගොඩක් වටී..මොකද වයි-ෆයි නැතුව උනත් මේ ගේම් බාගන්න පුලුවන් .. 
                                  හරි එහෙනම් පලවෙනි ගේම් එක විදියට මම ඔයාලට දෙන්නේ Arcane Quest 3 Game එක.ඔන්න එහෙනම් පල්ලෙහා විස්තරටික තියනව ඒටිකත් බලලා පල්ලෙහයින් ගේම් එක බාගෙනම බලන්නකෝ..


Download game Arcane Quest 3 v1.2.7 Full Apk + Data obb + Mod latest version is here
Once again, the Powers of Darkness have returned to threaten the Realm of Auria.
Join an epic journey to restore the honor of your guild and save your people, in this fantastic mix of adventure, role-playing, and strategy game.
Choose your adventurers from 10 unique classes and vanquish hordes of orcs, undead, evil sorcerers and a lot more.
Customize your heroes with more than 150 equipment options, learn powerful spells, and use all your strategy skills to defeat your enemies.
Play real-time multiplayer quests with your friends and players from all around the world.
Create and share your own quests! Infinite gameplay hours are guaranteed by the free level editor.

Game Features:

 • Loyal to the classic tabletop games: roll the dice, level up your heroes, acquire new abilities and purchase the best equipment
 • Dive into an epic storyline including dozens of quests, find out the secrets of Auria and restore the honor of your guild
 • Real-time multiplayer missions to play with other players to obtain great rewards
 • Complete quests editor to publish and share your own quests, and play quests created by other players
 • Fully translated into English, French, German and Italian

Arcane Quest 3 Screenshots:

  Arcane Quest 3- screenshot

  Arcane Quest 3- screenshot

  Arcane Quest 3- screenshot

  Arcane Quest 3- screenshot

  Arcane Quest 3- screenshot

  Arcane Quest 3- screenshot

What’s new in this version: (updated August 25, 2016)
 1. Fixed mini map in the leaderboards dungeons
 2. You can now purchase gold and arcane multiple times
 3. Other minor fixes
Required Android OS 4.1 and up

Post a Comment