බිත්ති පුවත්පත

දගර කද (Crank Shaft) හා දගර කද බෙයාරින් ගැන හදුනා ගනිමු

දගර කද Crank Shaft

මෙය එකම කොටසක් ලෙස වාත්තු වාfනේ වලින් තනා ඇත.පිස්ටන් අත් වල මහා කොන සවි කර ඇත්තේ මෙහි ඇති දගර පුරුක් වලටය.මෙම දගර පුරුක් මහා කොන් ජර්නල් ලෙස හදුන්වයි.
                                    
                 එසේම දගර කද සිලින්ඩර බදට තබා සවි කරනුයේ ප්‍රධාන ජර්නල් මගිනි.දගර කද සිලින්ඩර බදට සවි කල විට දගර කදේ සිට ප්‍රධාන ජර්නල් වලට තෙල් සැපයීමට (ස්නේහක තෙල්)සැපයීමට බදේ හා ප්‍රධාන ජර්නල් වලට සිදුරු විද ඇත.ප්‍රධාන ජර්නල් වලට පැමිණි තෙල් දගර පුරුක් දක්වා ද සිදුරු විද ඇත.දගර කදේ ඉදිරි පසින් කරකැවෙන මුහුර්තන රෝදය (Timing Wheel)සවි කර ඇත.දගර කදේ ඉදිරි පස ලෙස සලකනුයේ මෙම මුහුර්තන රෝදය සවි කර ඇති දිශාවයි.එසේම දගර කදේ පිටු පසෙහි ජව රෝදය (Fly Wheel)සවි කර ඇත.

සටහන -:
                     දගර කදක ප්‍රධාන කාර්යය වනුයේ පිස්ටන් වල ඉහල පහල චලිතය වෘත්තාකාර චලිතයක් බවට පත් කිරීමයි.
දගර කද බෙයාරින්


පිස්ටන් අතේ මහ කොන හා දගර කද වාfනේ වලින් තනා ඇති නිසා කරකැවිමේදී ඇති වන ගර්ෂනය හේතුවෙන් මේවා ගෙවී යාමට ලක් වේ.මෙසේ ගෙවී යාම වැලැක්වීමට ඊයම් වැනි මෘදු ලෝහයකින් තනන ලද බෙයාරීමක් මහා කොන හා දගර පුරුක් අතරට තබා තද කරනු ලැබේ.මෙම බෙයාරින් පලු බෙයාරින් ලෙස හදුන්වයි.

දගර කදේ ප්‍රධාන ජර්නල් වලටද මෙවැනිම පලු බෙයාරින් යොදා ඇත.
Post a Comment